sprawdź koszt dostawy

JAK ZAMÓWIĆ

tel. 07411 307380 

O NAS KONTAKT DOSTAWA REGULAMIN

E-mail:    [email protected]

Splendo Polskie Meble w UK

@ Copyright 2010 - 2018 Splendo Ltd.

                                                           Sklep internetowy Splendo Furniture.

 

 

 

 

                                                                                          ZGODA

                                                    NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

                                                                     dla celów umowy sprzedaży

                                                                                 (faktury VAT)

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. danych identyfikacyjnych, danych adresowych w tym e-mail, telefonicznych, numeru Vat,  w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z firmą Splendo ltd., Kemp House, 152-160 City Road London EC1V 2NX, która jest administratorem tych danych osobowych oraz dla celu ochrony i realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Splendo ltd.

       Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany/-a, że moje dane osobowe będą przetwarzane dla celów zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz dla celu ochrony i realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Splendo ltd., Kemp House, 152-160 City Road London EC1V 2NX, a ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

Jednocześnie informujemy ,że każdy ma prawo żądać  od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, można przesłać zwrotny mail ([email protected] ) z podaniem hasła „REZYGNACJA”. Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia o rezygnacji w każdej innej formie pisemnej na adres: Splendo ltd., Kemp House, 152-160 City Road London EC1V 2NX . Jednocześnie pragniemy poinformować, że jako Administrator Państwa danych  osobowych  przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem stosując zaktualizowaną  Politykę Prywatności. Akceptacja powyższych zasad współpracy nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

 

       Oświadczam również, iż firma  przekazała mi wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 

    Polityka  Prwatności